دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه سريال درخواست فیلم دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها باکس آفیس
بازگشت
 • دسته‌ها
 • بازگشت
 • دسته‌ها
 • جستجوی پیشرفته


  ترتیب نمایش : کیفیت : محصول کشور :

  ژانر اول : ژانر دوم :

  فیلم های پیشنهادی


  Arrival-poster
  Fantastic Beasts and Where to Find Them-poster
  Taboo-poster
  La La Land-poster

  جدول پخش سريال ها

  شنبه
  يک شنبه
  دو شنبه
  سه شنبه
  چهار شنبه
  پنج شنبه
  جمعه
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل ششم قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هفتم قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت دهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هفتم قسمت دوازدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت هشتم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل ششم قسمت دوم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت هشتم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هجدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت هشتم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت بیست و چهارم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت بیستم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت اول
  ۲۵ دی
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت نوزدهم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۶ دی
  فصل 2016 قسمت تا تاریخ (2016-01-12) اضافه شد
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل 2016 قسمت تا تاریخ (2016-01-13) اضافه شد
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل 2016 قسمت تا تاریخ (2016-01-14) اضافه شد
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت بیستم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت ششم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل سوم قسمت ششم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت چهارم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت سوم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هشتم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت نهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پنجم قسمت دوازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل بیست و هشتم قسمت سیزدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت سیزدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت نهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دهم قسمت دهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پانزدهم قسمت یازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت هشتم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت سی و دوم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت چهارم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۸ دی
  فصل ششم قسمت سیزدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت چهاردهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت دوازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت بیست و نهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دهم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سیزدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل ششم قسمت سیزدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهاردهم قسمت دوازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت پنجم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوازدهم قسمت سوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل ششم قسمت هشتم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پنجم قسمت دهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هشتم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت اول
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هفتم
  ۲۲ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۲ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت اول
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت اول
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت هجدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت یازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سیزدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت چهارم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هجدهم قسمت نهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوازدهم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هفتم قسمت دوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هشتم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوازدهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت یازدهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوازدهم قسمت دهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سیزدهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت دوم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت اول
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پنجم قسمت چهارم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دهم قسمت سیزدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل ششم قسمت سوم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان

  Manson Family Vacation-poster

  Manson Family Vacation 2015

  ژانر : کمدي, درام, هيجان انگيز IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : J. Davis
  بازيگران :Jay Duplass, Linas Phillips, Leonora Pitts, Adam Chernick
  امتياز : 5.9 از 1,404 کاربر

  مدت زمان :84 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  نیک مورگان، یک خانواده ی دوست داشتنی، خانه ای زیبا و شغلی موفق در لس آنجلس دارد. برادرش کونراد چیزی جز یک کوله پشتی ندارد. زمانی که کنراد برای یک ملاقات پیدایش می شود، تمام کاری که دوست دارد بکند این است که به محلی برود که بنام قتل خانواده منسون معروف است. نیک که زیاد میلی به همراهی او ندارد، مجبور می شود با او دل به یک سفر جاده ای بزند و…

  They Found Hell-poster

  They Found Hell 2015

  ژانر : ماجراجويي, فانتزي, ترسناک IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Nick Lyon
  بازيگران :Chris Schellenger, Katy Reece, Austin Scott, Kabby Borders
  امتياز : 5.1 از 1,686 کاربر

  مدت زمان :87 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  هنگامی که یک گروه از دانشجویان با استعداد آزمایش انتقال اجسام را انجام می دهند، به طور تصادفی دری به جهان دیگر را می گشایند، که این جهان جهنم است که در آن گرفتار می شوند. حال یک به یک آنها شکار، شکنجه و به قتل می رسند توسط ساکنان جهنم…

  Hamari Adhuri Kahaani-poster

  Hamari Adhuri Kahaani 2015

  ژانر : درام IMDB
  محصول کشور : هندنمایش تریلر
  کارگردان : Mohit Suri
  بازيگران :Emraan Hashmi, Vidya Balan, Rajkummar Rao, Zachary Coffin
  امتياز : 6.6 از 3,567 کاربر

  مدت زمان :129 دقيقه
  کيفيت : 720P 1080P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  پس از گذشت پنج سال از ناپدید شدن اسرار آمیز شوهرش در قسمت اول، آن زن دیگر امیدش را از دست داده و با یک فرد ثروتمند وارد رابطه احساسی می شود تا بتوانند با کمک یکدیگر با گذشته‌ی اش مقابله کنند…

  Sacrifice-poster

  Sacrifice 2016

  ژانر : فانتزي, ترسناک, معمايي IMDB
  محصول کشور : ايرلند, آلمان, آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Peter A. Dowling
  بازيگران :Radha Mitchell, Rupert Graves, Ian McElhinney, David Robb
  امتياز : 5.2 از 2,073 کاربر

  مدت زمان :91 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  فیلم داستان “تورا همیلتون” یک مشاور جراح است که به همراه شوهرش عازم جزیره ی دور افتاده شتلند می شوند. “تورا” جنب خانه اش در آنجا متوجه جسد یک زن جوان میشود که علائمی روی آن حک شده است. او بیخیال ماجرا نمیشود و در ادامه افسانه ای را کشف می کند که قبلاً هیچ کجا هیچ اشاره ای به آن نشده است…

  Desecrated-poster

  Desecrated 2015

  ژانر : هيجان انگيز IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Rob Federic
  بازيگران :Haylie Duff, Michael Ironside, Gonzalo Menendez, Wilmer Calderon
  امتياز : 3.5 از 364 کاربر

  مدت زمان :106 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  گروهی برای گذراندن آخر هفته شان به یک مزرعه ی دور از شهر می روند. اما وقتی که به آنجا می رسند پی می برند که صاحب مزرعه دارای گذشته ی تاریک و ترسناکی بوده است که…

  Shisha no teikoku-poster

  Shisha no teikoku 2015

  ژانر : انيميشن, علمي تخيلي, هيجان انگيز IMDB
  محصول کشور : ژاپننمایش تریلر
  کارگردان : Ryôtarô Makihara
  بازيگران :Morgan Garrett, Kana Hanazawa, Yoshimasa Hosoya, Taiten Kusunoki
  امتياز : 6.1 از 326 کاربر

  مدت زمان :120 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  قرن نوزدهم در شهر لندن، اجساد احیا می شوند تا برای امور خاص مورد استفاده قرار بگیرند. یک دانشجوی جوان رشته‌ی پزشکی پس از اینکه برای پیوستن به یک انجمن سری دعوت می%D

  Gary Gulman: It's About Time-poster

  Gary Gulman: It's About Time 2016

  ژانر : کمدي IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Gary Gulman
  بازيگران :Gary Gulman
  امتياز : 7.2 از 129 کاربر

  مدت زمان :نامعلوم
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  استندآپ کمدیِ “گری گالمن” که در آن با مباحث مختلفی از قبیل: تبلی بیش از حد، هیتلر و لذت‌ها و دردسرهای خرید از فروشگاه های زنجیره‌ای تریدر جونز شوخی میکند…

  Pay the Ghost-poster

  Pay the Ghost 2015

  ژانر : درام, ترسناک, معمايي IMDB
  محصول کشور : کانادانمایش تریلر
  کارگردان : Uli Edel
  بازيگران :Nicolas Cage, Sarah Wayne Callies, Veronica Ferres, Lyriq Bent
  امتياز : 5.2 از 10,522 کاربر

  مدت زمان :94 دقيقه
  کيفيت : 720P 1080P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  فیلم داستان یک استاد دانشگاه (نیکلاس کیج) است که پسر ۸ ساله‌اش از روز هالووین به شکل مرموزی ناپدید می شود و او برای پیدا کردن پسرش با ماجراهای عجیبی مواجه می شود.

  Unleashing Mr. Darcy-poster

  Unleashing Mr. Darcy 2016

  ژانر : درام, عاشقانه IMDB
  محصول کشور : کانادانمایش تریلر
  کارگردان : David Winning
  بازيگران :Cindy Busby, Ryan Paevey, Frances Fisher, Elizabeth McLaughlin
  امتياز : 6.3 از 964 کاربر

  مدت زمان :نامعلوم
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  الیزابت اسکات زنی تنها بهمراه سگش می باشد که از زندگی یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او به طور اتفاقی در مراسم نمایش سگ های نیویورک با مردی آشنا می شود که بنظر می %

  Captive-poster

  Captive 2015

  ژانر : جنايي, درام, هيجان انگيز IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Jerry Jameson
  بازيگران :Elle Graham, Kate Mara, Claudia Church, Gina Stewart
  امتياز : 5.3 از 4,453 کاربر

  مدت زمان :97 دقيقه
  کيفيت : DVDRip 1080P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  یک مادر تنها که مواد مخدر مصرف می کند و با مشکلات روحی خود کلنجار می رود، توسط یک فرد روانی که از زندان فرار کرده و قاضی پرونده اش را به قتل رسانده، گروگان گرفته می شود…

  صفحه 1 از 2,57112345...قبلی »